Miroslav Grich

Na cestu alternatívnej medicíny som sa dostal cestou východných bojových umení ktorých zložkou bola odjakživa aj zložka medicínska. Starí majstri boli veľmi dobre informovaný o funkciách ľudského tela, ako fyzického tak jeho jemných informačno-energetických zložiek. A vedeli do nich aktívne vstupovať a ovplyvňovať ich. Tieto vedomosti ma fascinovali a po strednej škole som začal navštevovať rôzne kurzy, ktoré v tých dobách u nás boli v ponuke. Veľmi rýchlo som pochopil že ku skutočnému zdraviu sa človek dopracuje len holistickým teda komplexným prístupom k človeku. Zladiť sa musia všetky zložky bytosti jak duševné tak hmotné a energetické. Absolvoval som celý komplex kurzov od psychoterapeutických cez čínsku medicínu, masáže… rôznych smerov, ale vadilo mi, že u nás je tento odbor tak povediac bez ladu a skladu. U normálneho doktora, ktorý si prešiel klasickou medicínou sa väčšinou stratil jeho komplexný náhľad na pacienta a ostal visieť v nejakom svojom šuplíku špecializácie a u liečiteľov si človek nemohol byť istý jeho skutočnými kvalifikáciami lebo naša legislatíva to proste nerieši.

Veľká zmena u mňa nastala po vysťahovaní sa do NSR kde som sa dozvedel o existencii odboru, ktorý pracuje hlavne s alternatívnymi terapiami a je akousi kombináciou klasickej medicíny a alternatívy a je štátne uznaný. Názov tohto oboru alebo človeka, ktorý ho vykonáva je Heilpraktiker na rozdiel od liečiteľa (Heiler). Tak som sa pustil do toho a absolvoval som školu pre heilpraktikerov Beyreute. Jej hlavnou zložkou výučby je Školská medicína v kompaktnej forme čo predstavuje asi 50%–60% vedomostí klasického medika – anatómia, fyziológia, patofyziológia, akútna medicína, psychológia, laboratórne hodnoty, injekčné techniky… Absolvoval som takzvaného veľkého heilpraktikera, ktorý zahŕňa aj psychológiu. Takzvaný malý heilpraktiker ma len psychológiu a môže pracovať len ako psychoterapeut. Toto štúdium s ďalšími prípravnými kurzami na skúšky mi zabralo 3 roky. Skúšky sú rozdelené na písomné a ústne. Ústne sa skladajú pred doktorskou komisiou a dá sa na ne kvalifikovať až po zložení skúšok písomných. Kvóta tých čo prepadávajú sa drží okolo 70%-80%. Mnohí moji kolegovia ich absolvovali už tretí krát a neprešli. Z môjho ročníka kde nás bolo 18 sme prešli štyria. Týmto sa zabezpečuje vysoký štandard absolventov. Skúšky som absolvoval a obidve na prvýkrát zložil v roku 2007, kedy som si otvoril aj moju ordináciu v NSR.

Po úspešnom skončení absolvent dostane povolenie na liečenie ľudí bez lekárskej aprobácie a dostane takzvané „Kassenzulassung”, pripustenie do zdravotných poisťovní, čo znamená že jeho terapie sú preplácané zdravotnými poisťovňami. Môže samostatne určovať diagnózy, voliť druhy liečby, používať invazívne techniky napr. odoberať krv a poslať ju na vyšetrenie alebo sám vyšetriť. Jeho obmedzenie v porovnaní s doktorom spočíva v tom že niektoré zákonom stanovené infekčné ochorenia nesmie ošetrovať ale hlásiť na miestnom zdravotnom úrade. Nesmie predpisovať lieky ktoré sú na predpis a ošetrovať zuby.

Na tejto báze potom človek stavia a vzdeláva sa ďalej vo svojom smere ktorý si vybral. Má možnosť zúčastňovať sa rôznych odborných školení na ktoré majú často prístup len doktori a heilpraktikeri. Heilpraktikeri v Nemecku sú vynikajúco organizovaní, majú vlastné odborné časopisy, školiace centrá a združenia ktoré sú politicky aktívne. Tento odbor je všeobecne uznávaný a akceptovaný, heilpraktiker predstavuje skutočnú odbornú alternatívu ku klasickému doktorovi. Znášanlivosť medzi doktormi a heilpraktikermi je pomerne dobrá. V mojom prípade to fungovalo v praxi tak že sme si s doktormi v mojom okolí posielali navzájom pacientov podľa toho kto bol na čo špecializovaný. Niečo takéto by som si prial pre dobro všetkých pacientov aj v našich zemepisných šírkach. Ale obavám sa že to u nás ostane ešte na dlhú dobu len snom.

Ja som volil homeopatiu ktorú som sa učil priamo u skúseného homeopata Uweho Hayeresa ktorý je nasledovník starej nemeckej školy klasickej homeopatie, bioresenonačnú terapiu a diagnostiku s prístrojom Metatron , hypnoterapiu ktorú som sa učil u jedného s najznámejších a mediálne známych nemeckých hypnoterapeutov Dirka Treuscha. Moje terapie som koncipoval tak aby som bol schopný zabezpečiť ošetrenie jak psychosomatických a psychických problémov až po problémy telesné. Terapie niekedy podľa potreby kombinujem, pretože komplexita porúch je často tak veľká, že kombinovať treba. Kde jedna terapia stráca pole pôsobnosti nasadím ďalšiu.

Scroll to Top