Hypnóza

Hypnóza z gréckeho Hypnos – boh spánku. Všeobecne je hypnóza chápaná ako druh spánku, čo ale nezodpovedá celkom realite. Sú tu styčné body ako hlboké pravidelné dýchanie, relaxované svaly, výraz tváre, kľudný pulz, ale tu tie podobnosti aj končia. Na rozdiel od spánku kde sme v bezvedomí a vedomie je vypnuté, sme v stave hypnózy bdelí a vnímavejší ako v stave bežného denného vedomia. Je to stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze.

Hypnóza je stav prirodzený a zažívame ho denne minimálne 2x . Pri prebúdzaní a pri zaspávaní. Pre lepšiu predstavu vám uvediem príklad: Je ideálny deň, nedeľa ráno. Žiaden rušivý faktor nie je doma – deti, manželka, svokra…… a vy ležíte v posteli. Ste už skoro hore a môžete sa rozhodnúť či začnete používať znova vaše telo, či pohnete prstom alebo ešte nie a zostanete ešte chvíľu visieť v tomto  uvoľnenom a príjemnom stave. V tomto stave môžete jasne myslieť a vaša predstavivosť je nadpriemerne aktívna. Môžete zreteľné vnímať vaše myšlienky predstavy, môžete ich vidieť priam fyzicky. Niekto vníma obrazy ľudí alebo krajiny ktorú vidí ako realitu a môže ju priam cítiť. Myslím, že každý z vás už niečo podobné zažil. Je to úzke rozhranie medzi spánkom a bdením, ktoré sa ale v hypnoterapii dosiahne cielene a cielene sa podrží jeho čas trvania podľa potreby.

A keďže je hypnóza stav prirodzený, znamená to zároveň že je každému prístupný a dosiahnuteľný, čo nám vyriešilo otázku hypnability. Hypnotický stav môže dosiahnuť každý kto chce. Tí čo tvoria výnimku sú tí, čo sa vedome bránia alebo tí, čo majú voči hypnóze z rôznych dôvodov podvedomú blokádu. Extra skupinu tvoria ľudia s mentálnym postihnutím.

Vedomie a podvedomie

Aby sme správne pochopili princíp práce hypnoterapie je potrebné sa oboznámiť zo základnými zložkami nášho ja vedomím a podvedomím.
Vedomie: Keď čítate tieto riadky, zapájate vedomie ktorým analyzujete a spájate slová, aby ste pochopili zmysel čítaného textu. Naše vedomie môžete nasmerovať na najrôznejšie veci. Ale jeho hlavná úloha spočíva v tom, aby sa koncentrovalo na veci ktoré sa dejú tu a teraz. Vo vedomí prebieha logické myslenie, len s vedomím môžeme logicky a analyticky myslieť. Analytická časť patrí do mechanizmu, ktorým môžeme problémy logicky riešiť. Napríklad keď ráno nenaštartuje auto a ja sa musím napriek tomu dostať do práce, po analýze problému sa logicky rozhodnem že pôjdem autobusom. Kapacita vedomia je s porovnaním s podvedomím veľmi obmedzená a zvláda naraz spracovať 7–9 vecí. Jeho dôležitou zložkou je aj vôľa.

Podvedomie

Obsahuje našu osobnosť. Všetky naše návyky, typické vzorce chovania, naše presvedčenia a naše pravdy. Je v ňom obsiahnuté všetko čo sme zažili, cítili a videli. Je to náš pamäťový disk ktorý sa začal naprogramovávať  v prenatálnom vývoji v lone našej matky už pred pôrodom. Každý deň pribúdajú do tejto databázy nove informácie, nové skúsenosti  a podvedomie ma zvláštnu funkciu ako s týmito informáciami nakladať. Podvedomie všetky tieto získané informácie spracuje a vytvára z nich naše pravdy, presvedčenia, naše zvyky a našu osobnosť. A keďže našu osobnosť so všetkými jej nuansami, so zlými aj dobrými návykmi a povahovými vlastnosťami vytvorilo podvedomie a nie naše vedomie na základe rozhodnutia, dajú sa naše zvyky a návyky ťažko alebo vôbec nie zmeniť rozhodnutím nášho vedomia. Zmena je možná buď pridaním nových informácií do databázy (napr. psychoterapiou) alebo priamo hypnózou. Hypnoterapia má totiž možnosť priameho ovplyvnenia a zmeny v podvedomí.

Naše podvedomie vytvorilo na základe získaných informácií a skúseností systém zákonov, ktoré určujú akou emóciou budeme reagovať na určitý podnet.
Napr: Môj vnútorný software mi hovorí že človek s čiernymi vlasmi je neseriózny a treba si na neho dávať pozor. A ja pri pracovnom rokovaní budem mať za partnera práve čiernovlasého kolegu . To vyvolá vo mne automaticky emóciu odporu. Mojim vedomím som schopný tuto emóciu maximálne potlačiť a navonok sa ovládať. Ale s vedomím nebudem nikdy schopný emóciu vypnúť alebo zmeniť.

Nevedomie

Je časťou podvedomia, ktorého úlohou je riadenie vegetatívneho nervového systému s jeho autonómnymi funkciami ako je dýchanie, kontrakcie srdca, trávenie, riadenie imunitného systému, reflexia. Nevedomie je na rozdiel od podvedomia naprogramované geneticky. Ďalšou jeho dôležitou funkciou je umožňovať nám pociťovať emócie v našom tele. To je základ toho prečo môžeme nazvať emóciu citom alebo pocitom. Pretože ich môžeme cítiť. Nevedomie prenáša emócie ako šťastie, strach, láska… do nášho tela, čím sa zmení naše držanie tela, výraz tváre, pulz a mnoho ďalších parametrov. Tieto reakcie nie sme schopný naším vedomím ani riadiť ani zastaviť.

Hypnoterapia

Naše ja sa skladá z dvoch základných zložiek: Vedomia a podvedomia. Zatiaľ čo naše vedomie zodpovedá za naše analytické myslenie, nachádza sa v našom podvedomí centrum našich zvyku, návykov, názorov a presvedčení, ktoré ako celok tvoria našu osobnosť. Keďže naša osobnosť tvorí základ nášho prežitia je dobre chránená ochrannými mechanizmami podvedomia aj vedomia. Čo je v poriadku dovtedy kým nechránia aj zvyky a návyky, ktoré škodia a bolo by dobre ich zmeniť. Môžeme si to predstaviť ako strážneho psa, ktorý už zo zvyku šteká na všetkých aj na poštára ktorý by chcel doručiť dobrú správu. Vtedy nastupuje hypnóza ako efektívna technika, ktorá túto ochrannú funkciu dočasne vypne a dovolí transport nových prvkov chovania a pocitov vo forme hypnotických sugescií priamo do podvedomia. Tento ochranný mechanizmus ostáva vypnutý len tak dlho ako si to klient praje a so sugesciou súhlasí!!! Pokiaľ nesúhlasí, sugescia nemá šancu realizovať sa.

Hypnotická analýza

Je to kráľovská disciplína v hypnoterapii. Na rozdiel od hypnoterapie, ktorá je zameraná na uskutočňovanie zmien pomocou nového naprogramovania sugesciami, je hypnotická analýza schopná nájsť prapôvodnú príčinu problému ktorý všetko spustil a na mieste jeho vzniku ho špeciálnymi technikami vyriešiť.
Ja používam obidve techniky v kombinácii podľa potreby.

Ako funguje hypnotická sugescia?

Predstavte si že sedíte v kine a sledujete pútavý film. V strede filmu príde jedna veľmi smutná scéna a zrazu vidíte že vedľa vás sediaca osoba, ktorá doteraz v kľude sedela začala plakať. Fiktívny  príbeh vo filme alebo v románe môžu vyvolať silne emócie. Veľkú radosť, smútok, smiech ktorý nie ste schopný potlačiť aj keby ste sa snažili. Už ste to asi zažili. Z racionálneho hľadiska je tá vec jasná, sedíte v kine, v kresle a pozeráte sa na plátno kde sa pohybuje farebné svetlo. To je realita nášho vedomia. Dôvod našich prežitkov je ten, že pocity nevznikajú v našom vedomí ale v povedomí. Vedomím môžeme o tom maximálne premýšľať. Naše podvedomie ale nevie skutočné určiť čí si niečo živo predstavujeme alebo či je to realita čo prežívame. Veľmi podobne funguje hypnotická sugescia. Zmeny a vyliečenie ktoré v hypnóze prežijete sú pre vaše podvedomie absolútnou realitou. „Tak podobne ako v tom kine kde s hrdinom prežívate strasti a problémy, ale ku koncu si hrdina zvolí tu správnu cestu ku šťastiu a vy s nim prežijete radosť a zadosťučinenie.“  A pritom je jedno že vaše vedomie vie že ste „len“ na hypnoterapii.

 

Hypnóza nenahrádza diagnostiku ochorení, ich liečbu a zdravotnú starostlivosť!

Ako to prebieha?

Pri prvom sedení vám vysvetlím všetko čo sa týka hypnózy, ako to cele funguje a odpoviem vám na vaše otázky. Vy mi porozprávate o vašom probléme. Ja si na základe toho urobím poznámky. Dohodneme sa na našom cieli čo budeme chcieť riešiť a dosiahnuť. Ja vás potom uvediem do hypnózy aby ste si  to vy a váš mozog zažili a zbavili sa strachu. Na tejto prvej hypnóze nezačneme hneď riešiť problémy ale slúži na prípravu.  Čím viac sedení má klient za sebou, tým rýchlejšie a hlbšie sa dostane do hypnózy. Je to ako keď si vystaviame cestu po ktorej sa dopravíme rýchlejšie a ľahšie k cieľu.

Použitie hypnózy

Terapeutické: hlavnou doménou sú psychosomatické poruchy: syndróm dráždivého tráčika, zvýšená tvorba žalúdočnej kyseliny, chronické ochorenia kože, Astma, alergie, srdcové arytmie a zvýšený krvný tlak, anorexia , bulímia, pomočovanie sa, strachy (z pavúkov, z vystúpenia na verejnosti, zo skúšok, z lietania…..) fóbie, tiky, koktanie, ďalej imunologické a autoimúnne poruchy, migréna, stres, depresia, chronické bolesti, chronicky únavový syndróm, dajú sa urýchliť hojenia rán, rehabilitácia napr. pooperačné stavy…

zrušenie sebaobmedzujúcich vzorcov chovania, podpora pri nájdení novej orientácie a perspektívy v živote, zefektívnenie učenia sa (napr. cudzích jazykov), zosilnenie osobnosti a pomoc pri osobnostnom raste, zosilnenie sebavedomia, spomenutie si na zabudnuté veci, udalosti z minulosti, mimotelový zážitok (tzv. astrálne cestovanie).  Nájdenie a využitie vnútorných rezerv, pomoc pri hanblivosti a neistote, regenerácia pleti a zmenšenie vrások (aktivácia tvorby kolagénu),  zvýšenie výkonnosti pri športe, príprava na zápas, mentálna príprava na skúšky…

 

Hypnóza nenahrádza diagnostiku ochorení, ich liečbu a zdravotnú starostlivosť!

Regresná a reinkarnačná hypnóza

Regresná a reinkarnačná hypnóza

Na rozdiel od hypnoterapie a hypnoanalýzy, kde sa pracuje terapeuticky a do minulosti sa vracia za účelom vyriešenia problémov, používam čisto regresnú alebo reinkarnačnú hypnózu s nie terapeutickými cieľmi pre všetkých ktorý majú záujem sa dozvedieť viac zo svojej minulosti. Chcú si potvrdiť a dozvedieť sa či je reinkarnácia možná. Niektorí sa zaujímajú o pôvod svojich schopností a daností. Veľa ľudí by chcelo vedieť prečo ich priťahujú určité krajiny alebo kontinenty. Áno, zvedavosť je veľmi silná a ľudská a práve zvedavosťou a záujmom o nové sa ľudia posúvajú dopredu. Nemám s tým problém a pokiaľ váš záujem o túto tému má hlavu a pätu rád vám pomôžem. Aj keď je to hypnóza „neterapeutická „  podľa skúsenosti viem, že prst boží povedie človeka tam kam potrebuje a poskytne mu toľko informácii koľko je pre neho dobré a tým alebo oným spôsobom ho posunie dopredu.

Šou hypnóza

Nemôžem opomenúť aj tento druh hypnózy, ktorý síce spopularizoval hypnózu ale zároveň do nej vniesol aj najviac poloprávd ktoré ľudí zavadzajú. Ako to funguje: Predstavte si sálu  so 400 ľuďmi. Títo ľudia prišli s rozhodnutím že chcú zažiť hypnózu a vedia čo sa v takej šou s ľuďmi deje a čo sa od nich vyžaduje. Po položení otázky hypnotizéra , kto chce zažiť hypnózu sa prihlási 20 ľudí ktorý sú už nastavený na to že chcú do toho ísť. Z nich si vyberie hypnotizér za pomoci testov a skúseností tých najsenzibilnejších kandidátov, ktorý sú už kondiciovaný tlakom z očakávania a rozhodnutím zažiť to, že na prechod do hypnózy stačí odrátavanie alebo len dotyk. „Probant uzavrel s hypnotizérom non verbálny pakt že pristupuje na túto hru.“ To čo na tribúne robí, robí s vnútorným súhlasom. Keby to tak nebolo a bol by nútený do vecí s ktorými vnútorne nesúhlasí, veľmi rýchlo by sám hypnózu ukončil. A keďže hypnotizér to vie, predvádzajú sa plus mínus rovnaké čísla, ktoré sú overené aby nedošlo k vnútornému konfliktu s probantom. Hypnotizér nemá nad probantom v hypnóze absolútnu moc, keby to tak bolo, bola by hypnóza v tejto forme zakázaná a vykonávaná pod policajným dohľadom.!!!

 

 

Hypnóza nenahrádza diagnostiku ochorení, ich liečbu a zdravotnú starostlivosť!

Scroll to Top